Kezdőlap

Frühwirth Károly,

ág. ev. tanitó Sopronban, hol 1868. óta működik; 1877-79-ig az ottani tanitóképzőben is tanított.

Munkái:

1. Magyar olvasókönyv német tannyelvű népiskolák számára. Bpest, 1876. Két rész. (Másokkal együtt).

2. Magyar nyelvtan és olvasókönyv, német tannyelvű népiskolák számára. Bpest, (I. rész. 2. jav. kiadás 1882. 3. jav. k. 1885. II. rész 1877. III. rész 1881. IV. rész 1881. Másokkal együtt.)

3. Deutsches Lesebuch für Volksschulen. Bpest, 1889. I. rész. (Polster Jánossal és Posch Lajossal együtt.)

Kiszlingstein Könyvészete.

Soproni ág. ev. tanítóképezde Értesitője 1879.