Kezdőlap

Frühwirth Sámuel,

ág. ev. tanitó, szül. 1848. decz. 30. Német-Ujvárott (Vasm.); tanult 1859-1867-ig Felső-Lövőn; tanított mint rendes tanitó 1867-től 1870-ig Rohonczon (Vasm.); azután nyolcz hónapig Limbachon (Pozsonym.) és 1871 óta Pozsonyban az ág. ev. theol. akadémia énektanitója s 1875 óta a lyceumi dalkör karmestere.

Irt az ev. egyházi énekre vonatkozó czikkeket az Evang. Egyház és Iskolába.

Munkája: Liturgia a magyarhoni ág. hitv. evang. egyházban. Bpest, Pozsony, 1889.

Irt még a theologusok számára Kis choralgyűjteményt és Freuszmuth Frigyes kartársával: A gyermek első olvasókönyvét.

M. Könyvészet 1889. és Orbók Mór szives közlése.