Kezdőlap

Fuchs Frigyes,

főerdész és mérnök, F. Albert tanár unokatestvére, az új-lublói vashámor felügyelője volt a 30-as évek végétől. Meghalt 1874. okt. 6. Lőcsén 74. évében.

Czikkei a Mittheilungen des Ungar. Forstvereins cz. gyűjteményben (1858. Über die Hindernisse der Entwickelung eines rationellen Forstbetriebes in ungarischen Privatwaldungen), Az Erdészeti Lapokban (1862. A szepességi központi Kárpátok és azok környéke legjelesebb fanemeinek természetes tenyészeti határairól az északi szélesség 48° 30' és 49° 30' között, 1866. A fenyőknek veteményezéséről dorongok alatt faiskolában), a bécsi Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt-ban (1870. Die Fauna der Congerienschichten von Radmanest bei Lugos im Banate).

Munkái:

1. Beschreibung einer neuen Einrichtung der Pochwerke mit vorzüglicher Anwendung beim Berg- und Hüttenwesen. Pest, 1844. Rézmetszetű tábla rajzzal.

2. Ungarns Urwälder, und das wesentlichste zur Kenntniss. Beurtheilung und Einführung eines rationellen Forstbetriebes in ung. Privat Waldungen. Pest, 1860.

3. Die Central-Karpaten mit den nächsten Voralpen. Handbuch für Gebirgsreisende. Pest, 1863. Térképpel.

Szinnyei Könyvészete.