Kezdőlap

Fuchs János Miksa,

mérnök és a magyar-óvári gazdasági akadémia tanára, szül. 1834-ben Ostrauban Morvaországban; előbb az osztrák állami vasuttársaságnál Oraviczabányán mint másodfőnök volt alkalmazva; 1869. nov. 19-től 1873. febr. végeig a magyar-óvári m. kir. gazdasági tanintézetben a mérnöki tudományok rendes tanára s a gazdasági tanintézettel kapcsolatos gazdasági eszköz- és gépkisérleti állomás jelentéstevő műtani tagja volt. Innét Bécsbe ment, mint az Alpine Montan-Gesellschaft vezértitkára, s ez állásában jelenleg is működik.

Czikkeket irt különösen a mezei gazdasági eszközökről és gépekről a Gazdasági Lapokba (1870-72), a Wochenblatt für Land- und Forstwirthe-ba (1870-72.) a Gyakorlati Mezőgazdába (1872.)

Munkái:

1. Lehrbuch der reinen Elementar-Mathematik zum Gebrauche als Leitfaden zu Vorlesungen an land- und forstwirtschaftlichen Lebranstalten sowie zum Selbststudium. I. Theil. Arithmetik und Algebra. Ung.-Altenburg, 1871. (A II. rész nem jelent meg).

2. Berichte der Versuchstation für landwirtschaftliche Geräthe und Maschinen, an der k. ung. landwirtsch. Lehr-Anstalt in Ung-Altenburg. Jahrgang 1870. Ung-Altenburg, 1871. Jahrg. 1871. Wien, 1872. (Magyarúl is megjelent, de nem a szerző fordításában, a ki magyarúl nem tud.)

Szinnyei Könyvészete és Balás Árpádnak, a m.-óvári gazdasági akadémia igazgatójának szives közlése.