Kezdőlap

Fuchs János Sámuel,

ág. ev. lelkész, egy régi lőcsei nemes család ivadéka, szül. 1770. okt. 16. Lőcsén Szepesmegyében; tanulmányait ugyanott, Debreczenben és Jenában (1790. téli félévtől) végezte; 1792-ben, midőn visszatért hazájába, egy nemes család fiai mellett, kik Kézsmárkon tanultak, magántanitó s nevelő lett. 1796-ban a lőcsei protestans ifjak nevelőintézetének fölállításánál közreműködött és egyszersmind ugyanott az ág. ev. gymnasiumban a bölcselet s mathematika tanára volt. 1809-ben kézsmárki lelkész, 1813-ban Lembergben lelkész és superintendens lett, hol 1817. jan. 25. meghalt.

Czikkeket irt a pesti Patriot. Wochenblattba (1804. Über den Safranbau, als einen in Ungarn noch beinahe garnicht benutzten Erwerbszweig, Aufforderung zur Errichtung von Scheunen sat.), a Genersich János, Alfréd és Wilhelmine Lesebuchjaiba (Bécs, 1811. és 1812.) és más tudományos folyóiratokba s gyűjteményes munkába.

Munkái:

1. Institutiones logicae usibus scholasticae juventutis accomodatae. Leutschoviae, 1800.

2. Elementa juris naturae. Leutschoviae, 1803.

3. Romanorum scriptorum specialiter Livii assiduam lectionem commendat. Leutschoviae, 1807.

4. Rede, am Grabe des weiland... Herrn Andreas Ujházy Erbherrn zu Budamér. Gehalten zu Lemberg den 29. Mai 1813. Kaschau, 1826.

5. Schulordnung für die evang. Schulen zu Käsmark... és több kisebb munka.

Zeitschrift von und für Ungern III. 1803. 382. l.

Allg. Literatur Zeitung, Halle und Leipzig, 1818. I. 823. l.

Tudom. Gyűjt. 1817. II. 174. l.

Oesterr. National-Encyclopädie. Wien, 1835. II. 239. l.

Philos. Pályamunkák I. 1835. 120. 137. l.

Petrik Bibliogr. és unokájának Fuchs Károlynak szives közlése.