Kezdőlap

Furiakovics János Ernő,

sebészdoktor, szemész- és szülészmester, karloviczi szerémmegyei származású.

Munkája: Dispositio in morbos ex diversitate sexus. Dissertatio inaug. medica. Pestini, 1838.

Rupp, Beszéd 160. l.

Szinnyei Könyvészete.