Kezdőlap

Fusz János,

zeneszerző, szül. 1777-ben Tolnán; miután iskoláit elvégezte, nevelő volt Fehérmegyében, hol az isteni tisztelet alkalmával a templomi zenét is vezette; innét Pozsonyba ment zenemesternek; az itteni német szinpadon Pyramus és Thisbe cz. duodramáját előadták. Azután Bécsbe került, hol Albrechtsbergertől további kiképeztetést nyert a zenében, Haydn pedig pártfogolta; innét ismét Pozsonyba hivták meg karmesternek; végre visszatért Bécsbe, hol folytatta a zene terén működését 1819. márcz. 9. 42. évében Budán történt haláláig.

A lipcsei Musik Zeitungnak 1810-től munkatársa volt; itten ismertette a hazai tánczokat és népdalokat. Több operettet, duo- és melodrámát (Watwort, Isaak, Judith, Jakob und Rachel, Pyramus és Thisbe, Romulus és Remus) szerzett és Schiller Messinai arájához nyitányt irt.

Tud. Gyűjt. 1818. III. 112. 1819. III. 118. l.

Allg. Deutsche Biographie VIII. 252. l. (Kürschner József).