Kezdőlap

Futó Ferencz,

törvényszéki pertárnok, szül. 1852. máj. 28. Tatán, Komárommegyében, hol atyja városi pénztári ellenőr volt; a gymnasiumot ugyanott a kegyesrendieknél és Esztergomban a benczéseknél végezte; a jogot 1873-76-ban a budapesti egyetemen hallgatta; de a jogi vizsgákat, betegsége miatt 1879-ben Nagyváradon a jogakadémián tette le. 1877. febr. 1. a budapesti törvényszéknél joggyakornok lett; később u. ott a válóperek tárgyalásánál jegyzőkönyvvezető volt és jelenleg a budapesti kir. törvényszék pertárnoka. A főváros társasköreinek mozgalmaiban hirlapi czikkeivel vett részt; a tabáni népiskolai könyvtár szervezésénél is közreműködött.

Czikkeket irt az Esztergom cz. lapba, (1870.) a Tóth Kálmán Bolond Istókjába, a Honba (a Petőfinek általa felfedezett Levél Várady Antalhoz cz. költeménye), Ellenőrbe a gymnasiumi reformról sat.; esztergomi leveleket is irt e lapba (1871-72); a tatai hirlapban az ipariskola indítványozója, a lapnak vezérczikkirója s munkatársa volt; irt az Üstökösbe (1875-83), a Hódmezővásárhelyi, Félegyházi, Váczi Közlönybe s a Tata-Tóvárosi Hiradóba (1882-85), utóbbinak most is munkatársa; balladákat és verseket irt a Magyarország és a Nagyvilágba (1882-83), a Honba s a Pesti Naplóba (1882-83. közügyi és jogi czikkeket 216. sz. gróf Eszterházy Miklós életrajza, 1893.); a Fővárosi Lapokba (1883 óta tárczákat, ujabban vezérczikkeket, többi közt 1884. Kié volt a városliget? 1885. Petőfinek egy jó barátja, Várady Antal) és a Hölgyek Lapjába (1883-85); a Pesti Hirlapba (1886-92. A közalapok természete cz. czikksorozata és tréfás történetek Szaladó névvel és névtelenűl) és a Budapesti Hirlapba (1893.), a Vasárnapi Ujságba (1884. Tata, négy képpel), a Nemzetbe. Jogba s Ügyvédek Lapjába (1884-től a jogi életből vett tárczákat).

Munkái:

1. A budapesti központi kézbesítő hivatal tervezete. Tanulmány. Bpest, 1878.

2. A zöld asztal mellől. Karczolatok és tanulmányok jogi dolgokról s a birósági teremből. Bpest, 1885.

3. Justitia asszonyságnál. Humoros történetek. Bpest, 1890. (Útközben! XII.)

4. Szép asszonyok kocsisa. Regény. Bpest, 1894. (Sajtó alatt).

Álneve s jegyei: Szaladó (Üstökös és Budapesti Hirlap), F-ó, -ó-c (vidéki lapok) és F. F. (Fővárosi Lapok).

M. Könyvészet 1885. 1890.

M. Szalon XVII. 1892. arczk. és önéletrajzi adatok.