Kezdőlap

Futó János,

honvédtüzér volt 1848-ban, azután vidéki szinész lett és a 60-as évek végén meghalt.

Két levelet irt az Életképekbe (1848. okt. 7. Ozoráról és decz. 7. Beleznáról); czikkei vannak a Hölgyfutárban (1851. Szél András cz. vers), a M. Sajtóban (1856. 98. sz. Vidéki szinészetünk érdekében, 235-36. sz. Színművészetünk állapota). Valószinűleg ő volt az, ki Pajer Antal, Villámok (Pest, 1854.) cz. munkáját kiadta.

Benkő Kálmán, M. Szinvilág 137. l.