Kezdőlap

Fülek Henrik (wittinghauseni és szatmárvári),

magyar kir. nyug. honvédezredes és az arany érdemkereszt tulajdonosa; 1878. ápr. 24. lett ezredes; 1881-ben Kolozsvárt a 75. gyalog dandárnak ideiglenes parancsnoka volt. Jelenleg mint nem alkalmazott Bécsben él.

Munkái:

1. Das Königreich Rumänien. Geographisch-militärisch dargestelt, Wien, 1881. (2. bőv. és jav. kiadás térképpel.)

2. Das Königreich Serbien geogr.-militär. dargestellt. Pressburg, 1883.

3. Über Streif. Commanden. Beleuchtet durch Beispiele aus der Kriegs-Geschichte. Pressburg, 1885.

Honvédség Névkönyve 1881. 1888.

Horváth Ignácz Könyvészete 1885.

Findura, Országos m. kir. statistikai hivatal könyvtárának Czímjegyzéke 178. l.