Kezdőlap

Füleki András,

sárospataki ev. ref. tanár; 1689. jún. 21. Debreczenben az ev. ref. iskola felsőbb osztályaiba lépett; 1700-tól Leidában tanult, 1711-től 1717-ig sárospataki tanár volt.

Kéziratban maradt műve: A sárospataki iskolának rövid története.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biographia IV. 135. l.

Sárospataki Füzetek 1858. 301. l.

Molnár Aladár, Közoktatásunk története I. 439-452. l. és Bakóczi János szives közlése.