Kezdőlap

Fülepp Ferencz,

mérnök és főreáliskolai igazgató-tanár, szül. 1830-ban Oraviczán Krassómegyében; 1870 óta a temesvári főreáliskola igazgató-tanára; tanította a mennyiségtant és természettant; 1873-ban áthelyezték a nagyváradi főreáliskolához, hol 1874. decz. 13. meghalt.

Czikke a M. orvosok és természetvizsgálók Munkálataiban (XV. 1872. Az eliptikai integralok és függvények ismertetése).

Felsmann Névkönyve 1873. 94.

Temesvári állami főreáliskola Értesítője 1873. és gyászjelentés.