Kezdőlap

Fülöp Árpád,

főgymnasiumi tanár, szül. 1863. márcz. 9. Nyárád-Szent-Benedeken. Maros-Tordamegyében; középiskoláit Kolozsvárt a piaristáknál és nagyobb részt Székely-Udvarhelyt a kath. főgymnasiumban végezte. 1884-től 1888-ig a kolozsvári egyetemnek ösztöndíjas hallgatója volt. Középiskolai tanári képesítést nyervén, az erdélyi róm. katholikus státusnak csiksomlyói főgymnasiumában négy évig és a marosvásárhelyi gymnasiumban egy évig tanárkodott. 1893 nyarán az ungvári kir. főgymnasiumhoz neveztetett ki rendes tanárnak.

Kolozsvárt rövid ideig az Erdélyi Hiradó szerkesztésében működött; 1885-től kezdve szépirodalmi czikkeket, költeményeket közölt főleg az erdélyi lapokba. Programmértekezése a csiksomlyói főgymnasium Értesítőjében (1892. Csiksomlyói mysteriumok, ism. Egyet. Phil. Közlöny 1893. és Irodalomtört. Közlemények 1893. 248. l.)

Önéletrajzi adatok.