Kezdőlap

Fülöp Sándor,

jogi doktor.

Munkája: Államnevelészet. Bpest. 1889. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1890.)

M. Könyvészet 1889.