Kezdőlap

Füredi Ferencz Albin,

fővárosi hivatalnok (családi neve Pukli volt), szül. 1848. jun. 29. Baján Bácsmegyében; 1866. szept. 8. a szent Benedek rendbe lépett, 1871. okt. 5. ünnepélyes fogadalmat tett; Pannonhalmán végezte theologiai tanulmányait és 1872. jul. 28. misés pappá szenteltetett föl; azután Pápán gymnasiumi tanár volt 1877-ig, midőn a rendet elhagyta. Budapestre költözvén, a Nemzeti Politika cz. lap belmunkatársa lett. Jelenleg fővárosi számsegéd.

Programmértekezése a pápai r. kath. gymnasium Értesítőjében (1876. A spanyol inquisitio vázlatos története).

Szerkesztette a Pápai Lapokat 1876. okt. 7-től 1877. szept. 9-ig.

Álnevei s jegyei: Aubin, Al Bin és F. A. (különböző lapokban.)

Scriptores Ordinis S. Benedicti 108. l. és önéletrajzi adatok.