Kezdőlap

Füredi Mór,

jogi doktor, ügyvéd és hirlapiró, F. Ignácz tanár és iró fia, szül. 1863. nov. 5. S.-A.-Ujhelyben; jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. Jelenleg a Pesti Napló törvényszéki rovatvezetője.

Tiz év óta belső dolgozótársa volt több fővárosi lapnak (Nemzeti Ujság, Egyetértés, Magyar Hirlap, Pesti Napló), mely lapokba jogi és szépirodalmi czikkeket irt; irt a M. Szalonba (XIV. 1890-91. Felső biróságaink) s jogi szaklapokba is.

Munkája: Kaczagó Themis. Bpest, 1888. (Humorisztikus törvényszéki karcolatok).

M. Salon XVII. 1892. arczk.

Ország-Világ 1892. 13. sz. arczk. és önéletrajzi adatok.