Kezdőlap

Füzesi L. József,

ev. ref. lelkész Patán és kolos-kalotai egyház-vidéki assessor.

Közleményeket írt az Aglájába (II. 1830), a Költemények cz. gyűjteménybe (Kolozsvár, 1834.)

Munkái:

1. Az idvezült l. b. Losonczi gr. Lázár László úr... szeretett hitvese emléke. Kolozsvár, 1831. (Költemény a 111-124. l.)

2. A papi hivatal és a pap... Nagybaczoni id. Incze Sámuel koporsója felett. Kolozsvár, 1839. (Költemény 23-27. l.)

Petrik Bibliogr.