Kezdőlap

Füzesséry Géza (tövisi és füzesséri),

jogi doktor és ügyvéd, előbbinek fia, szül. 1831. ápr. 18. Kis-Bégányban Beregmegyében; 1847-ben jogász volt és 1848-49-ben mint honvédszázados vett részt a szabadságharczban. 1850-ben a pesti egyetemen folytatta jogi tanulmányait. Első kenyérkeresete az volt, hogy a jogi vizsgákra készített elő vagy kétszáz egyént. 1861-ben ügyvéd lett és a fővárosban ügyvédi irodát nyitott. E mellett a katonai tudományokban képezte magát és 1883-ban a Ludovica akadémián törzstiszti vizsgát tett. 1883 óta visszavonultan él a fővárosban.

Munkái:

1. Biró Mihály sajtópöre báró Orbán Balás, mint a «Székelyföld leirása» szerzője ellen. Illéssy Györgyné, Fenyvessy Adolf és Vámbéry Gusztáv gyorsirói jegyzései nyomán. Pest, 1871.

2. Egy párbaj története. Bpest, 1883.

Irt a lapokba is, sőt önálló szakmunkája is több jelent meg, melyeket én nem ismerek.

M. Könyvészet 1883 és önéletrajzi adatok.