Kezdőlap

Gacsári István,

ev. ref. lelkész, szül. 1791-ben Füzes-Gyarmaton Békésmegyében, Debreczenben tanult és 1807-ben lépett a felső osztályokba; 1816-ban főiskolai senior volt; 1819-től füzes-gyarmati (Békésm.) lelkész lett. Meghalt...

Költeményeket irt a Carmina quae in natales... Francisci I. (Debreczen, 1815) és a Pallas Debrecina (1828) cz. munkákba.

Füzes-gyarmati helvecziai hitvallású ekklézsiának krónikáját (1838-ig) közli tőle Zsilinszky Mihály a Békés vármegyei Évkönyvben (V-VII. 1879-81.)

Bakóczi János szives közlése.