Kezdőlap

Gárdonyi Géza, (családi nevén Zigler),

hirlapiró, szül. 1863. aug. 3. Agárdon; iskoláit Sárospatakon, Budapesten és Egerben végezte; azután tanítói oklevelet nyert és néptanító lett, de nem találván ezt a pályát a hajlamaival megegyezőnek, 1885-ben a hirlapiráshoz fordult és a győri Hazánk főmunkatársa lett. 1887-ben a középiskolai tanárképző növendéke volt, (ez idő alatt kiadta a Néptanítók Naptárát 1886-88-ra, melyben több czikket is irt); 1887-ben az intézetből kilépett és visszatért Győrbe; itt szeptembertől a Garaboncziás Diákot szerkesztette egy évig. 1888-tól mint a Szegedi Hiradó munkatársa a napi sajtó szolgálatába lépett. 1890-ben a Szegedi Naplónak, 1891-ben az Arad és Vidékének és azon év decz. 11. óta a budapesti Magyar Hirlap munkatársa (ebben különösen a Göre Gábor falusi biró komikus alakját országosan ismertté tette).

Az első irodalmi kisérletei az általa Egerben irt és illustrált Druck cz. iskolai élczlap volt, a melyből 1879-ben öt szám jelent meg; ugyancsak Egerben a Füllentő cz. élczlapot rajzolta; ebben jelent meg, nevével az első munkája. Egy kínos percz cz. humoreszkje (1881. máj. 1. sz.), munkatársa maradt e lapnak megszünteig; 1885 végén megindította az ellenzéki szellemű Tanítóbarát cz. tanügypolitikai havi lapot, melyet három évig szerkesztett. Ezeken kívül dolgozatait hozták: a Néptanítók Lapja (1885), a Fővárosi Gyorsiró, Budapesti Hirlap, Pesti Hirlap, Fővárosi Lapok, Ország-Világ, a Hét, a M. Szalon (1891-93.) Divatsalon, Jókai cz. lap (1894.) stb. Az Én Ujságom (A nagyapó tréfái cz. gyermekmesék és apróságok.) Irt még a selyembogártenyésztésről, a sakkjátékról, képkritikákat, társadalmi, politikai és tanügyi czikkeket, egyházi énekeket, novellákat és tárczákat.

Munkái:

1. Száz novella. Győr, 1886. Két kötet.

2. Szerelmes történetek. Bpest, 1886.

3. Figurák (Furcsa emberekről furcsa historiák.) Bpest, 1890. (Mikszáth Kálmán előszavával).

4. A világjáró angol. Kalandos regény. Irta Mummery Róbert. Bpest, 1894.

5. A báró lelke, regény Bpest, 1894.

6. Novellák. Bpest, 1894. Két kötet.

7. Tárczák. Bpest, 1894.

8. Április. Költemények. Bpest, 1894.

9. Egész életre szóló naptár. Bpest, 1894.

10. Örök naptár. Bpest, 1894.

11. A házassági ajánlat. Monolog. Bpest, 1894. (Rosnyai K. Monolog-Könyvtára.)

Röpiratokat is irt Egy katholikus és dr. Tamásffy névvel. Regényei: Álmodozó szerelem (a Győri Közlönyben 1886), Félkerekű apostol (a Szegedi Hiradóban 1889). Bronzherczegnő és a Szentek útja (a Szegedi Naplóban 1889. ugyanebben: A legfeketébb Afrikában, Stanley parodiája), A lámpás, regény (a Nemzeti Iskolában 1894). A paradicsom cz. operettejét 1 felv. először adták Szegeden 1893. febr. 25., de megbukott. A műbarátoknak 1890). operaszöveg-pályázatán Árgyélus cz. szövege díjat nyert. Négy dal is jelent meg tőle 1892-ben Jaj de fehér a liliom és Feljöttek már a csillagok (Nádor K. kiadásában). 1894. Annuska lelkem és Aszondom jónapot (a Zenelap zenemellékletei.)

M. Könyvészet 1887-88. 1890.

Horváth Ignácz Könyvészete 1888. 1890.

Ország-Világ 1892. 13. sz. arczk.

M. Szalon 1892. arczk.

M. Hirlap 1892. 345. sz. (Kézirata.)

M. Hirlap Karácsonyi Albuma 1893. arczk.

Nemzet 1893. 350. sz. esti k. 1894. 45. sz.

Az Én Ujságom Naptára 1893-ra arczk.

Jókai 1894. 9. sz. arczk.

Alföld 1894. 42. sz. és önéletrajzi adatok.