Kezdőlap

Gegő József Adolf (oroszfái),

bölcseleti doktor, kegyes tanítórendi áldozópap és lyceumi tanár, szül. 1746. jan. 29. Maróthon Hontmegyében; 1761. okt. 8. lépett a rendbe Privigyén és 1768. márcz. 31. Nyitrán áldozópappá szenteltetett föl. Tanított 1764-től 68-ig Nyitrán; 1769-71-ben u. ott theologus volt; 1772-73. Szent-Györgyön a rhetorica és poésis professora, 1774-77. Tatán a bölcselet tanára, 1778-1809. Kolozsvárt a mennyiségtant tanította; 1803-tól ugyanott vicerector is volt 1812. ápr. 15. történt halálaig.

Munkái:

1. Elementa algebrae. In usum auditorum suorum. Pestini, 1808.

2. Elementa geometriae. Pestini. 1808.

Horányi, Scriptores Scholarum Piarum.

Szinnyei Könyvészete és Csaplár Benedek szives közlése (a rend jegyzőkönyvéből.)