Kezdőlap

Genersich Sámuel,

orvosdoktor, előbbinek testvéröcscse, szül. 1768. febr. 14. Késmárkon; tanult ugyanott és Bécsben az egyetemen hallgatta az orvosi tudományokat, hol orvosdoktori oklevelet nyert; azután egy ideig szülővárosában gyakorlóorvos volt, mire Lőcse város választotta meg főorvosának. 1806-ban a regensburgi füvésztársaság tiszteletbeli tagjának választotta. Meghalt 1844. Lőcsén.

Munkái:

1. Florae Scepusiensis elenchus seu enumeratio plantarum in comitatu Hungariae Scepusiensi eumque percurrentibus montibus Carpaticis sponte crescentium. Leutschoviae, 1798. (A Szepesmegyében vadon tenyésző 950 növény jegyzéke.)

2. Catalogus plantarum variorum Scepusii anno 1801. in autumno in usum amicorum suorum conscriptus. Leutschoviae, 1801.

3. Belehrung für das Publicum der königl. Freistadt Leutschau in Hinsicht der hier sich geäusserten und der in der umliegenden Gegend von allen Seiten sich äussernden Rindviehseuche. Leutschoviae. 1829.

Kéziratban: Elenchus plantarum in S. G. Synopsi florae Scepusiensis enumeratarum, 1842. Ivrét 6 levél (a m. nemzeti múzeum kézirattárában).

Zeitschrift von und für Ungern. III. 1803. 382.

Hazai Tudósítások 1806. I. sz.

Oesterr. National-Encyclopädie II. 305.

Kanitz, August, Versuch einer Geschichte der ungarischen Botanik. Halle, 1865. 79. l.

Szinnyei Könyvészete.