Kezdőlap

Gerlóczy Zsigmond (alsó-viszokai),

orvosdoktor, a szent Rókus kórház rendelő orvosa, egészségtani okleveles tanár, G. Károly Budapest székesfőváros helyettes polgármestere és Barkassy Amália fia, szül. 1863. jún. 25. Pesten; középiskoláit a kegyesrendiek budapesti főgymnasiumában, az orvosi tudományokat pedig az egyetemen végezte, hol 1887-ben orvosdoktorrá avatták; még azon évben megszerezte a középiskolákra képesítő egészségtan-tanári és iskolaorvosi oklevelet. Tanulmányait az egyetem közegészségtani intézetében és a belgyógyászati klinikán folytatta. 1890-ben a budapesti Rókus-kórház fertőző osztályában rendelő orvossá neveztetett ki, s azóta ezen osztály élén működik. Az 1892. őszén föllépett kolerajárvány alatt és 1893-ban újból a koleraosztályt is vezette. Az országos közegészségi egyesület választmányának tagja, a közkórházi orvostársulat titkára, a budapesti kir. orvosegyesületnek és több tudományos, jótékony és kulturegyesület rendes tagja, kir. tartalékos honvéd főorvos és a VIII. nemzetközi hygienikus és demografiai kongressus titkára.

Munkái:

1. Vizsgálatok a dezinficziálás gyakorlatára vonatkozólag. Bpest, 1888. (Különnyomat az Orvosi Hetilapnak Közegészségügy cz. mellékletéből).

2. Fertőtlenítésről. Bpest, 1888. (Az országos közegészségi egyesület ápr. 5. szakülésén tartott előadás. Különnyomat az Egészségből).

3. A typhusos lakások fertőtlenítése. Bpest, 1889. (Az orsz. közeg. egyesület nov. 14. szakülésén tartott felolvasás. Különny. a Közegészségügyből).

4. Versuche über die praktische Desinfection von Abfallstoffen. Braunschweig, 1889. (Deutsche Vierteljahrschrift für öffentl. Gesundheitspflege XXI. 3.)

5. Egészségtan, polg. és felsőbb leányiskolák számára. Bpest, 1890. (dr. Csapodi Istvánnal együtt. 2. jav. kiadás. Bpest, 1893.)

6. Köztisztaságról. Bpest, 1890. (Különny. a Közegészségügyi Szemléből).

7. Az egészségtan tanítása középiskolákban. Bpest, 1890. (Különny. a Bpest főv. VIII. ker. főreáliskola Értesítőjéből).

8. A szent Rókus-kórház I. fertőző osztályára 1890-ben fölvett hasi hagymáz betegek áttekintése. Bpest, 1890. (Különny. a Bpest, főv. közkórházainak 1889-90. Évkönyvéből).

9. Védekezésünk a fertőző betegségekkel szemben. Bpest, 1890. (Különny. a Közegészségügyi Szemléből).

10. Hasi hagymáz két ritkább esete. Bpest, 1891. (Különny. az Orvosi Hetilapból. Ugyanez a lipcsei Deutsche medic. Wochenschriftben 1892. és különny.)

11. Gesundheitslehre. Bpest, 1891.

12. Budapest fürdői és ásványvizei. Bpest, 1891. (dr. Hankó Vilmossal).

13. Melyik fürdőre menjünk? Bpest, 1893. (dr. Hankó Vilmossal).

14. Thermometria. Bpest, 1893. (A klinikai diagnostika cz. könyv II. fejezete).

15. A szent Rókus kórház fertőző osztályán feküdt cholera betegeken tett észleleteim. Bpest, 1893. (Különny. a Budapest fő- és székváros közkórházainak 1892. Évkönyvéből. Ism. Nemzet 1893. 343. sz.)

M. Könyvészet 1889. 1891-92. és önéletrajzi adatok.