Kezdőlap

Gersics Gergely,

főiskolai szerb tanár, szül. 1842-ben Fehértemplomban, Temesmegyében; a gymnasiumot Karlóczán és Vinkovczén, a jogot Bécsben végezte; azután ügyvédjelölt volt, majd a Zastava belmunkatársa. 1862-65-ben a Matica Letopisébe irt értekezéseket. 1866-ban megválasztották a belgrádi főiskola tanárának és Szerbiába ment, hol a kormánynyal összeütközésbe jött, mire 1868-ban Ujvidékre visszajött, hol a Zastavának munkatársa volt. 1878-ban ismét visszahivták Belgrádba tanszékére, mely állásában jelenleg is működik.

Nevezetesebb értekezései a Vila cz. szerb folyóiratban (1866-67. a jogászatról sat.) és a Letopisben (1881) jelentek meg; többi művei pedig a szerbországi lapokban és folyóiratokban.

Érdujhelyi Menyhért szives közlése.