Kezdőlap

Glósz Miksa,

főgymnasiumi tanár, szül. 1845. okt. 12. Tamásfalván Szepesmegyében és 1874 óta tanítja a csik-somlyói róm. kath. főgymnasiumban a latint és görögöt.

Programmértekezése a csik-somlyói r. kath. főgymn. Értesítőjében (1887. Visszapillantás Imets Jákó

főgymnasiumi igazgató 25 éves tanári működésére, 1886. és 1888. Csiksomlyó r. kath. főgymn. tanári könyvtára vázlatos története és szaklajstroma, 1893. A csik-somlyói róm. kath. főgymnasium magyar érmei).

Munkái:

1. Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung der Slovakischen Sprache. Nach Ahn's Lehrmethode bearbeitet und mit einer kurzgefassten systematischen Sprachlehre versehen. Pest, 1870. (2. bőv. kiadás. Bpest, 1887.)

2. Gyakorlati tót nyelvtan dr. Ahn F. tanmódszere szerint. Pest, 1888.

M. Könyvészet 1887.

Wutz Névkönyve 1887.

Horváth Ignácz Könyvészete 1887.