Kezdőlap

Georgias Bálint,

orvosdoktor, heilsbergi (Wermeland) származásu; külföldön nyert orvosdoktori oklevelet, melyet a bécsi egyetemen is megszerzett és Erdélyben telepedett le, hol főorvos lett. Meghalt 1734. okt. 7. Nagy-Szebenben.

Munkái:

1. Enchiridion Scheuchzerianum mathematicum, protographiam universae matheseos complectens, usui Transilvanicorum accomodatum. Claudiopoli, 1723.

2. Epigrammata variis occasionibus fusa. Honori ill. ac excell. viri dni Samuelis Köleséri de Keres-Eér... adlecti. Claudiopoli, 1728.

3. Lessus funebris in obitum Samuelis Köleséri. Cibinii, 1733.

Weszprémi még egy latin sapphicus költeményét említi, de hely és év n.

Weszprémi, Succincta Medic. Biogr Cent. I. 84. Cent II. P. II. 124. l. (Georgius névvel.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 9. l.