Kezdőlap

Gothard Sándor (herényi),

földbirtokos, előbbinek testvéröcscse, szül. 1859. febr. 6. Herényben (Vasm.); a gymnasiumot Szombathelyt 1876-ban és a jogot 1880-ban a budapesti s a bécsi egyetemen végezte. 1882-ben atyja meghalt és ő átvette családja birtokát. Kezdetben ő is a természettudományok felé vonzódott és 1882-ben a bátyja által épített csillagdán a bolygók megfigyelésével foglalkozott. 1883-ban megbetegedett és a csillagászatról le kellett mondania; egy évig a mezőgazdaság elméleti részét tanulmányozta. 1889-ben a vasmegyei gazdasági egyesület igazgatója. 1890-ben a bécsi mezőgazdasági kiállításon a városok élelmezése és a hulladék értékesítésének csoportjában, mint csoportbiztos és biráló működött. Közgazdasági munkálataiért ő felségétől a Ferencz József rend III. oszt. keresztjét kapta. 1892-ben az országos gazdatanács tagja lett. Gazdasága, mely 2200 m. hold, két részből áll: a herényi (Vasm.) és az iszkáziból (Veszprémm.), mintagazdaságnak nevezhető; a herényi arról nevezetes, hogy ott az összes szombathelyi városi ürüléket és marhavért öt év óta trágya gyanánt használják; ezzel a birtok termőképessége megháromszoroztatott; a gazdaságnak elsőrangú simmenthali fajmarha pepineriája van. Rétöntözési műve és elektromos erőátvitele most van munkában. Csillagászati munkájáért, mely angolúl is megjelent, a londoni kir. csillagvizsgáló társaság rendes tagjának választotta.

Czikkeinek száma 220, melyek a Gazdasági Lapokban, Köztelekben és több más szaklapban jelentek meg.

Munkái:

1. Nehány szó szarvasmarhatenyésztésünk érdekében. Szombathely, 1884.

2. Adatok Jupiter és Mars bolygók physikájához. Bpest, 1884. (Értekezések a mathem. tudom. kör. X. 9.)

3. Néhány cultivator ismertetése összehasonlító kisérletek alapján. 10 ábrával. Szombathely, 1885.

4. A sorvetőgépek birálatának elvei. M.-Óvár, 1887. (Különny. a Mezőgazdasági Szemléből.)

5. Jelentés a vasmegyei gazdasági egyesület által 1886. szept. 13. és 14. Sárvárott rendezett sorvető gépversenyről. Szombathely, 1887.

6. A cséplőgépek és azok kezelése. 95 ábra- és két táblával. Bpest, 1888.

7. A Thomas-salak mint a legolcsóbb phosphor-trágya. Bpest, 1889.

8. A takarmányrépa. Kolozsvár, 1889. (Erdélyi gazd. egylet irodalmi szakosztályának Könyvkiadó-vállalata II. 1.)

9. A városi hulladékok értékesítése és a komposzt készítés. A szövegbe nyomtatott 35 ábrával és egy táblával. Bpest, 1891.

10. A nyers takarmányok eltevése különös tekintettel a zsombolyai kazalra. Kolozsvrá, 1892. (Erdélyi gazd. egyl. irod. szakoszt. Könyvkiadóvállalata. V. 3.)

11. A műtrágyák alkalmazása. Bpest, 1893. (30,000 példányban nyomatott).

Szerkeszti a Vasmegyei Gazdasági Egyesület Értesitőjét.

Horváth Ignácz Könyvészete 1884-85. 1888-89. 1891.

Torma, Szombathely 1889. 49. sz. arczk. és önéletrajzi adatok.