Kezdőlap

Graff Gábor,

bölcseleti s theologiai doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1696. márcz. 20. Priboron Morvaországban; Nagyszombatban tanult, 1712-ben a szónoklati s 1713-ben a bölcseleti osztályban; ekkor a jezsuita rendbe lépett s 1722-25-ben a theologia hallgatója volt; ugyanott és Kassán tanította a mathesist és az utóbbi helyen három évig a bölcseletet és nyolczig a theologiát adta elő; 1737-ben a bölcseleti kar dékánja volt; 1739-ben rector Nagyszombatban és Budán, könyvvizsgáló Pozsonyban, végre a nyomda igazgatója Kassán, hol 1759. máj. 23. meghalt.

Munkái:

1. Panegyris D. Francisco Xav. adornata. Tyrnaviae, 1722.

2. Problema philosophicum orbis litterati judicio propositum. Cassoviae, 1731.

Catalogus Societ. Jesu 1760. 55.

Katona, Historia Critica XXXVIII. 862. l.

Fejér, Historia Academiae 60.

Stoeger, Scriptores 105.

Pauler Tivadar, Egyetemünk rectorai és cancellárjai 15.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Bibliogr. III. Bruxelles, 1892. 1658. h.