Kezdőlap

Grofcsik János,

egri kanonok, szül. 1754. márcz. 27. Lőcsén Szepesmegyében; Ungvárt, Rozsnyón és Egerben végezte iskoláit, hol a hittudományi tanfolyam elvégzése után a Foglár-féle intézet aligazgatója lett; utóbb nagy-kállói segédlelkész, majd bocskói plébános volt; 1806-ban az elaggott papok nyugdíjintézetének gondnokává nevezték ki; végre kanonok lett és 1829 körűl halt meg.

Munkája: Sermo succinctus, dum Joannes B. Ladislaus Pyrker gubernium metropolitanae ecclesiae capesseret. 1827. Agriae.

Schematismus Agriensis 1829.

Koncz József, Egri egyházm. papok az irodalmi téren 95. l.