Kezdőlap

Grósz Emil,

orvosdoktor, szemorvos, a budapesti egyetemi szemklinikán tanársegéd; G. Albert fia, szül. 1865. szept. 30. Nagyváradon, hol középiskoláit végezte. Tanulmányait 1882-87-ig a budapesti egyetem orvosi fakultásán végezte, hol 1887. nov. 12. orvosdoktorrá avatták és decz. 16. középiskolai egészségtan-tanári képesítést nyert. 1888. jan.-aug. külföldi tanulmányúton volt és szept. 1. óta a budapesti egyetemi szemklinikán alkalmaztatott, előbb mint gyakornok, utóbb mint tanársegéd. Az 1893-94. tanévben a szabadságon levő tanár (Schulek) helyett a szemészeti klinikát vezette s az előadásokat tartotta.

Czikkei az Orvosi Hetilap melléklapjában, a Szemészetben (1888. A szemészet külföldön, 1889. Cataracta partialis traumatica, Adatok a vakság aetiologiájához, Irideremia totalis congenita, A keratitis interstitialisról, 1890. Az ablatio retinae gyógykezeléséről, Glioma retiane, A trachomáról, 1891. A glaucoma gyógykezeléséről, Hirschler J. irodalmi működése, 1892. Klinikai közlemények, A cornealis hegbe nőtt irisből kiinduló genyes gyulladásról, A hyalitisről és klinikai közlemények. 1893. Fabiny T. János hátrahagyott kiadatlan kéziratai. A Wecker-féle iridotomia duplexről, Lövési sérülés, A szemorvoslás viszonya az orvosi tudomány többi ágaihoz és klinikai közl., 1894. Az aorta és ágainak szűkülete által okozott elváltozások a szemfenéken, Kötőszövetképződés az üvegtestben, A cataracta luscatáról, A szemteki kifejtés invicativi. Ezen czikkei részben megjelentek németűl is a berlini Centralblatt für Augenheilkundeban, 1889-90.), az Egészségben (1889. A vakságról, 1890. A kancsalságról), a Budapesti Szemlében (1889. Az orvosi fakultás reformjáról, 1890. Angol, franczia és amerikai egyetemek, 1891. Népszerű egészségtani munkák, 1892. A középiskolai reform Francziaországban), az Egyetértésben (1890. A franczia fakultások reformjáról), a M. Orvosi Archivumban (1893. Az üvegtesti vérzésekről, 1894. A conjunctiva sarcomáiról.) Előadások a budapesti kir. orvos-egyesületben.

Munkái:

1. Jelentés a nagyváradi szemgyógyintézet 50 éves működéséről 1830-1855 és 1858-82. Nagyvárad, 1886.

2. Szemészeti diagnostika. Bpest, 1893.

Önéletrajzi adatok.