Kezdőlap

Gruber Lajos,

bölcseleti doktor, egyetemi rendkívüli tanár, a m. kir. meteorologiai s földmágnesi központi intézet igazgatója, szül. 1851. máj. 12. Pécsett Baranyamegyében; a gymnasiumot Nagyváradon és Budán végezte, 1870-ben került a bécsi egyetemre, hol mennyiségtant és csillagászatot hallgatott. Egyetemi tanulmányainak végeztével az osztrák fokmérő hivatalban, mint assistens Oppolzer vezetése alatt működött; ezen minőségben alkalma volt különben is kiváló képességét a csillagászati megfigyelésekben még tökéletesbíteni. 1875-ben a magyar közoktatási miniszterium ösztöndíjjal Lipcsébe küldte, hol Bruhns alatt folytatta csillagászati tanulmányait. Innen mint observátor került a hamburgi csillagvizsgáló intézethez, hol azonban csak rövid ideig maradt, mert már 1876. máj. 1. a budapesti meteorologiai intézethez neveztetett ki observátornak. Ugyanakkor habilitáltatott a budapesti egyetemen mint magántanár. 1887-ben a meteorologiai intézet igazgatójának nevezték ki. 1888 elején elmebajba esett és a Schwartzer-intézetbe vitték, hol azon év november 15-én meghalt.

Czikkei a Természettudományi Közlönyben (VIII. 1876. Az 1876. júliusi viharról, IX. 1877. A csillagrendszerekről, 1880. Az időjóslásról, 1881. A légnyomásról közlönyünkben és a napilapokban, Az 1881. aug. vihar, 1886. A földnehézkedés meghatározása Budapesten a reversionalis niga segítségével, 1887. A nehézség Budapesten), a palermói App. Astr. al Vol. VIII. d. Memoria d. Soc. degli spettrosc. italiane cz. évkönyvben (1878. Les étoiles filantes pendant la première moitié du novembre), Exner, Repertoriumában (XIX. 5. Ueber die Bestimmung der magnetischen Inclination mit Hülfe von Magnetnadeln, deren Schwingungsebenen gegen den Horizont geneigt sind).

Munkái:

1. Cassiopeia kettős csillag mozgásáról. Bpest, 1877. (Értekezés a mathem. tudom. köréből V. 6.)

2. Az 1874. V. (Borelly-féle) üstökös definitiv pályaszámítása. Bpest, 1878. (Kurländer Ignáczczal együtt. Értek. a math. tud. köréből VI. 3. sz.)

3. A november havi hullócsillagokról. Bpest, 1878. (Értek. a math. tud. kör. VI. 5. sz.)

4. Utmutatás a földrajzi helymeghatározásokra. Bpest, 1883. (28 ábrával és 12 táblázattal).

5. A földnehézség meghatározása Budapesten 1885-ben. Bpest, 1886. (Értekezés a math. tud. kör. XIII. 1.)

M. Könyvészet 1877-78.

Horváth Ignácz Könyvészete 1888. XLIII. l.

Pallas Nagy Lexikona VIII. (Róna) és gyászjelentés.