Kezdőlap

Gulner Gyula,

országgyűlési képviselő, szül. 1843-ban Vaálon Fehérmegyében; tanulmányainak befejeztével Pestmegye szolgálatába lépett és Nyári Pál mellett mint főjegyző élénk részt vett a megye politikai mozgalmaiban. 1872-ben lett országgyűlési képviselő s a balközép-párthoz tartozott. A fusio idejében a kormánypárthoz csatlakozott és ezen országgyűlésen mint jegyző is működött. Azonban már 1876. máj. elszakadt a szabadelvű párttól és a függetlenségi pártnak lett tagja, mely báró Simonyi Lajos vezérlete alatt állott. Pestmegye alispán-választása alkalmával Földváry Mihálylyal szemben kisebbségben maradt. Az 1878. országgyűlésre mint az egyesült ellenzék tagja jött fel. Az 1881-1884. országgyűlés alatt nem volt tagja a háznak. Az 1884. választások alkalmával a monori kerületben győzött és ennek mandatumát bírja jelenleg is. Tagja a közigazgatási s a IX. biráló bizottságnak.

Munkája: Gulner Gyula orsz. képviselőnek a képviselőház 1878. jan. 30. ülésében a vámszerződés fölötti tárgyalásban tartott beszéde. Budapet, 1878.

M. Könyvészet 1878.

Vasárnapi Ujság 1880. 18. sz. arczk. 1891. 29. sz. arczk.

Sturm, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892. 225. l.