Kezdőlap

Guthi Soma,

jogi doktor és ügyvéd, szül. 1865-ben Tályán Zemplénmegyében, hol atyja iskolaigazgató volt. 1891 óta mint ügyvéd műdödik Budapesten és kizárólag a bűnügyi védelemre adta magát.

Humorisztikus tárczákat írt a Kassai Felvidéki Közlönybe (1882-84); 1885-ben Budapestre jött és ez idő óta a Pesti Hirlap dolgozótársa, hol humoros törvényszéki karcolatokat ír Gutius álnév alatt; eddig körűlbelől 300 ilyen czikke jelent meg, többek közt a M. Salonban (IX. 1888. Vallomás előtt cz. magánjelenet, XIV. 1890-91. Mozaik); jogi czikkei a szaklapokban.

Munkái:

1. Kaczagó Themis. Humoros karczolatok a törvényszéki teremből. Bpest, 1888. (Füredivel együtt).

2. A vádlottak padján. Humoros karczolatok a rendőrség, a büntető törvényszék és a járásbiróság köréből. Bpest, 1894. (2. kiadás).

3. Egy könnyelmű leány története. Regény. Bpest, 1893.

4. A polgári házasságról. Bpest, 1894. (Pax névvel).

Törvényszéki karczolatainak harmadik kötete sajtó alatt van. A zsadányi boszorkány cz. 3 felv. népszínművét a városligeti színkörben 1892. jún. 23. adták először. Munkáit Gutius név alatt írja.

M. Könyvészet 1888., 1894.

M. Szalon XVII. 1892. arczk.

Nemzet 1892. 174. sz. és önéletrajzi adatok.