Kezdőlap

Günther András,

ág. ev. lelkész. G. András lelkész és Roth Magdolna fia, szül. 1634-ben Maldurban (Maelter) Szepesmegyében; a hazai iskolákban (Sárospatak, S.-A.-Ujhely sat.) végezte tanulását, mire 1654. okt. 6-tól a vittenbergai egyetem hallgatója volt; 1656-ban a jenai egyetemen iratkozott be, hol 1658-ban magisterré lett; még azon évben visszatért hazájába s Szepes-Olasziban atyja mellett diakonusi hivatalt viselt, nov. 3. pedig fölszenteltetett. 1662-ben Káposztafalván választották meg lelkésznek; innét 1671-ben elűzetett, mire Szászországba menekült és Lipcsében 1677-ig tartózkodott, midőn Naumburgban aldiakonus és 1683-ban fődiakonus lett; 51 éves lelkészkedése alatt 5424 prédikácziót tartott. Meghalt 1709. nov. 6. Rademann tartott fölötte gyászbeszédet, mely kiadatott és ehhez viszontagságos életleirása mellékelve van.

Hazánkban a Klesch Dániellel folytatott vitatkozásairól ismeretes.

Munkái:

1. Dissertatio de ministerio ecclesiastico, praes. Gerhardo...

2. Christus Hungariae valedicens...

3. Christianus persecutionem patiens, ex II. Tim. 3., 12. Halle, 1676.

Klein, Nachrichten II. 103.

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 149. (Neve hibásan van Günthnernek írva).

Melzer, Biographien 106.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 276., 278., 283. l. (neki ajánlott munkák).

Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 18. l.