Kezdőlap

Hadaly Károly (hadai),

bölcseleti doktor, kir. tanácsos és egyetemi tanár, szül. 1743-ban Nagy-Szigeten Somogymegyében; bölcseleti és jogi tanulmányainak befejezte után mint kir. táblai hites jegyző Batthyány József bibornok herczeg-primás mellett volt. Ezután a felsőbb mennyiségtan tanára volt a nagyszombati egyetemen; 1777-ben Budára tétetvén át az egyetem, ő a nagyszombati akadémiában a bölcseletet tanította. 1781. a győri akadémián a mathesis rendes tanárának neveztetett ki; innét 1785. az akadémiával együtt Pécsre költözött; 1786. aug. 1-től 1810-ig az első félév végeig a pozsonyi akadémiánál foglalta el ugyanazt a tanszéket és tíz évig könyvvizsgáló is volt. 1810-ben a pesti egyetemhez neveztetett ki a mennyiségtan rendes tanárává. 1831. febr. 2. nyugalomba helyeztetett, midőn a Leopold-rend kiskeresztjét s a kir. tanácsosi czímet nyerte. Meghalt 1834. jul. 19. Pesten 91. évében. A göttingai tudós társaság 1801. nov. 14. választotta tagjai közé; tagja volt még a jenai mineralogiai társaságnak; Esztergom, Vas, Somogy, Mosony és Pozsony vármegyéknek pedig táblabírája.

Munkái:

1. Elementa hydrotechnicae, quae in usum auditorum suorum elaboratus est. Viennae et Jaurini, 1783. (2. kiadás. Pozsony, 1791. 3. k. 1794., 4. k. 1798., 5. bőv. k. 1801., 6. k. 1803., 7. bőv. k. 1821. Viennae et Jaurini.)

2. Ars delineandi coloribusque localibus adumbrandi aedem, in usum eorum, qui bene hanc artem discendi desiderio ardent, manuductore carent. Jaurini, 1785.

3. Anfangsgründe der Mathematik. Pressburg. 1789-90. két kötet.

4. Elementa matheseos purae. Pressburg, 1798-99. Két kötet. (2. kiadás 1801., 3. k. 1805., 4. k. 1809., 5. k. 1815., 6. k. 1822. Pressburg. 7. k. 1826. Budán, mindegyik bővített kiadás.)

5. Tentamen publicum ex architectura civile oeconomiae applicata et hydrotechnia in reg. Acad. Poson. mense Martio 1806. Pressburg.

6. Mechanica solidorum, in commodum auditorum suorum pro praelectionibus e mathesi adplicata anno 1808. Posonii 1808.

7. Tentamen publicum ex algebra, geometria pura et practica quod in reg. univ. Pestiensi e praelectionibus, A. 1811. die 13. Aug. Pestini. (U. az 1812. Pestini).

8. Tentamen publicum a mathesi adplicata quod in reg, univ. Pestiensi e praelectionibus. A. 1812. die 13. Aug. pro utroque semestri. Pestini.

9. Toxotomia seu scientia quemvis datum arcum circularem, angulumve rectilineum, non secus ac peripheriam in quotquot aequas partes geometrice secandi... Budae, 1820.

10. Tentamen publicum ex algebra, geometria pura et practica Pestini, 1820. (U. az 1822., 1823. és 1827. Pestini.)

Allg. Literatur Zeitung. Jena & Leipzig 1802. Intelligenzblatt 1. sz.

Katona, Historia Critica XLI. 586.

Status Praesens Regiae Literarum Universitatis Ungaricae. Budae, 1830. 30. l.

Hazai s Külföldi Tudósítások 1831. I. 14. sz. 1834. II. 7. sz.

Jelenkor 1834. 59. sz.

Fejér, Historia Academiae 147.

Egyetemes M. Encyclopaedia IX. 103.

Szinnyei Könyvészete.

Ortvay, Száz év egy hazai főiskola életéből. Bpest, 1884. 153.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.