Kezdőlap

Hajnal Mátyás,

Jézus-társasági áldozópap, szül. 1578. ápr. 23. Nagyszombatban; 1598. febr. 4. lépett a rendbe; a humaniorák tanára volt és mint hitszónok 29 évig működött. Esterházy Miklós nádor nagyon kedvelte s udvari papjává tette. Ő térítette a katholikus egyházba a nádor nejét, Nyáry Krisztinát, Thurzó Imre özvegyét, kinek buzdítására írta meg H. szép imakönyvét, melyben vonzó, kellemes stilussal fejezi ki lelkének jámbor érzelmeit. Meghalt 1614. máj. 28. Bécsben.

Munkái:

1. Az Jesus szivet szerető sziveknek aytatossagara Szives Kepekkel Ki Formaltatott; es azokrol való Elmelkedesekkel és Imadságokkal megh magyaráztatott könyvechke... Vannak az vege fele egynéhány régi és áétatos embereknek Deákból Magyar nyelvre fordétott Hymnusok... Bécs, 1629. (Egyetlen, végűl csonka példánya a nyitrai kegyesrendi ház könyvtárában, 2. kiadás. Pozsony, 1642 és Bécs, 1644.)

2. Ki-tett Czégér. Melly-Alatt Fel-Talállya akárki is, Minémű Poshatt és mérges Tejet fejt Kereszt-úri Pál Erdélyben eggy Catechismus-nak Tömlőjébe, neminémű Hajdelberga-táján nőtt és hizlalt Teheneknek Tölgyéből, a nem régen született Chechemő Keresztyénnek szoptatására. Melly meg-orvosoltatik Eggy Keresztyén Orvos-Doctor által. Pozsony, 1640. (Névtelenűl. Kereszturi Pál, Csecsemő Keresztyén. Fejérvár, 1638, cz. munkája ellen.)

Czvittinger, Specimen 166.

Hoványi, Memoria II. 67.

M. Könyvház VII. 1795. 121.

Katona, Historia Critica XXX1. 824.

Fasciculi Ecclesiastici 1842. II. 134.

Toldy, M. Költészet Története 219.

Fabó, Monumenta I. 17., II, 204., 205., 346.

Stoeger, Sciptores 118.

M. Könyv-Szemle 1878. 232.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 257. 307., 317., 327. l.

De Backer-Sommervogel, Bibliographie IV. 24. l. (Hainalnak írva).