Kezdőlap

Hamaliar Márton,

ág. ev. superintendens, szül. 1750. nov. 1. Báthon Hontmegyében polgári szülőktől; középiskoláit Prándorfon, Selmeczbányán, Gömörben, Lőcsén és Pozsonyban végezte; 1774 nyarán a jenai egyetemre ment, hol a theologiai s bölcseleti tudományokban három évig képezte magát; Griesbach. Haller, Schmid. Succow és Ulrich előadásait hallgatta. Hazájába visszatérvén a Hellenbach családnál volt nevelő; azután Selmeczbányán conrector lett, mely hivatalában 1781-ig működött, midőn a nagy-kürtösi (Nógrádm.) ág. ev. egyház hívta meg, hol márcz. 6. ordináltatott papnak. 1784-ben Selmeczre ment esperes-lelkésznek és ugyanott 1796. jan. 31. bányakerületi superintendensnek választatott. Az 1791. nemzeti synodusra. mint a honti egyházmegye seniora, kiküldetett. 1803-ban mindkét minőségben Szarvasra költözött. Mező-Berényben felnőtt mezei munkások számára vasárnapi iskolát alapított. 1806. decz. 6. szélütés érte s lemondott hivataláról. Meghalt 1812. aug. 3. Szarvason.

Munkái:

1. Materialien zum öffentlichen Religions-Unterricht in Kirchen und Schulen. Schemnitz, 1790.

2. Der Sieg über die Versuchungen zur Sünde. Eine Predigt im 1790-ten Jahre Christi am 1. Sonntage in der Fasten vor der evangel. Gemeinde, von ihrem ordentlichen Lehrer M. H. abgehalten. Schemnitz.

3. Trauer-Rede über den kläglichen Tod weyl. Sr. Majestät Leopold II. gehalten den 30. März 1792. Hely n.

4. Epistola pastoralis superintendentis inclyti ac vener. districtus montani, ecclesiarum evangelicarum a. c. addictarum. Selmecz, 1796.

5. Pořadek prác cirkewnych. Selmecz, 1798. (Tót Agenda.)

6. Gratae mentis vota, quae pro salute ac incolumitate clar. vici Michaelis Járossy, dum nominis sui sacra salvus... recoleret, praecinente... devoti utriusque ordinis discipuli fuderunt. Selmecz, (1800.)

7. De gradibus consangvinitatis et adfinitatis in matrimonio ad regulas juris canonici et benignas resolutiones regias examinandis et dijudicandis in gratiam tam theologiae quam juris studiosorum aliorumqne quorum interest scripsit. Neosolii, 1803.

8. Pašíjove veršíky. Pozsony, 1805. (Passió versek).

9. Dve nabožné písné. Pozsony, 1806.

10. Hamaliár-féle utasitások, az ág. hitv. ev. bányakerület által bizottmányilag átnézett, az egyház jelen viszonyaihoz alkalmazott... Pest, 1863.

Rát Mátyás emlékkönyvébe 1773. márcz. emléksorokat írt. (Ezen könyv megvan a m. n. múzeum kézirattárában).

Annalen der Oesterr. Literatur. Wien, 1802. 52. sz, 1812. III. 391. l. (Rumy).

Zeitschrift von und für Ungern VI. 1804. 66., 328.

Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1812, 70. sz.

Schaffarik, Geschichte der slav. Sprache und Literatur 397. l.

Kiss János Emlékezései I. 73.

Haan, Jena Hungarica 80.

Doleschall, E. A., Das erste Jahrhundert aus dem Leben einer hauptstädtischen Gemeinde. Bpest, 1887.

Slovenské Pohlady 1887. 8. sz.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.