Kezdőlap

Hegyfoky Kabos,

r. kath. lelkész, szül. 1847. júl. 8. Uj-Lesznán (Szepesm., Tátra-Füred alatt); a gymnasium alsó négy osztályát Lőcsén, a felsőket és a theologiát Egerben végezte. 1871-ben pappá szentelték és káplánkodott Jász-Nagy-Kún-Szolnokmegyében Puszta-Fegyverneken, Jákóhalmán, Kunszentmártonban és ideiglenesen Tisza-Eörsön és Visontán. 1886 végén Sárdon (Szabolcsm.), 1889 elején Bán-Horváthiban (Borsodm.) plébános lett; most Turkevén lelkész.

Czikkei a Természettudományi Közlönyben (1883. A hőmérséklet naponkénti változékonysága Budapesten, 1884. A hőmérséklet nálunk a fagyos szentek idején, 1885. A légáramlatok és a csapadék, A zivatarokról, 1886. Az élet hossza Kunszentmártonban, A tavaszi hőcsökkenésekről, A hőfok sülyedése a tavaszi éjjeleken, 1888. Az idei hóolvadásról. Honnan kapjuk az esőt, 1889. Budapest évi hőfoka, A nedves és száraz hőmérő viszonylagos állása, Budapest normális hőfoka, 1890. Az idő változékonysága Budapesten, Jön a zivatar, Az idő változékonysága és a halandóság Budapesten sat. Ezen czikkek megjelentek németül is a bécsi Österr. Meteorol. Zeitschriftben), a magdeburgi Das Wetter cz. folyóiratban (1885. Zur Temperatur der Eismänner, Überschwemmung in Ungarn), az Akadémiai Értesítőben (1887. A környezet hatása a hőmérőre, 1889. A zivatarokról, 1891. A magyar Alföld csapadék viszonyairól, 1894. A levegő alsó és felső áramlatának viszonyai., a K. M. term. társulat Emlékkönyvében (1892. A levegő áramlásáról), az Egyetértésben (1892. máj. 1. sz. Az eső és a szél iránya, 1893. jan. 18. sz. A nagy hidegről.)

Munkái:

1. A májushavi meteorologiai viszonyok Magyarországon. Bpest, 1886. (A k. m. term. társulat megbizásából. Magyar és német szöveg.)

2. A környezet hatása a hőmérőre. Bpest. 1888. (Értek. a term. tud. köréből XVIII. 1.)

3. A zivatarokról. Bpest, 1889 (Értek. a term. tud. köréből XIX. 5.)

4. A szél iránya a magyar sz. korona országaiban a Barometer és Eső cz. függelékkel. Bpest, 1894.

M. Könyvészet 1886., 1888-89.

Uj M. Sion 1888. 458. l.

Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger. 1802. 106. l. és önéletrajzi adatok.