Kezdőlap

Heltai Jenő,

hirlapiró, szül. 1871. aug. 11. Budapesten; középiskoláit elvégezvén, a jogi pályára lépett; ezt azonban 1890-ben félbeszakította s a hirlapirói pályát választotta. 1892-ben katona, majd tartalékos hadnagy lett.

Irói munkálkodását 1888-ban a Magyar Figaróban kezdte meg, a hol Ó'Neyros álnév alatt költeményeket, Guk-ker név alatt pedig szinházi karczolatokat írt; időközben a Borsszem Jankóban is jelentek meg versei. 1890. máj. 1. óta a Magyar Hirlap munkatársa, hol saját neve s Elta, Jett álnevek alatt, tárczákat, croquiskot és aktuális politikai költeményeket ír. 1892-ben a Pesti Naplóba Ejup álnév alatt croquisktat írt és belső munkatársa volt a Hétnek, hol novellái, politikai. szinházi, irodalmi stb. krónikája jelentek meg versben és prózában: Riporter, Incerbus és Ichor álnevek alatt (Puybroche márki sajátságos esetei I-X., Joujou kisasszony, I-IV. verses jelenetek, A jövő század legendái I-V., Az operette, énekes vígjáték, előadták az Otthonban 1894. decz. 9., Az omnibusz költészete, verses monolog); a M. Hirlap karácsonyi Albumában (1893. Miután letörtem, verses monolog.) Irt még költeményeket a M Szalonba, Ország-Világba s a M. Geniuszba.

Munkái:

1. Modern dalok. Költemények. Bpest, 1892. (Ism. Nemzet 149. sz., Bud. Hirlap 146. sz., Élet, M. Salon.)

2. Bakfisálmok, monolog. Bpest, 1892. (Monológok 49.)

3. Kató, költemények. Bpest, 1894 (Ism. a Hét 1893., Élet és M. Geniusz 1894.)

4. Hoffmanné meséi. Bpest, 1895. (Regény-melléklet a Magyar Hirlaphoz.)

M. Könyvészet 1892-93.

Ország-Világ 1892. 13. sz. arczk.

M. Szemle 1892. 45. sz.

M. Szalon XVII. 1892. arczk., XVIII. 1893. arczk.

A Hét 1894. 4. sz. arczk. és önéletrajzi adatok.