Kezdőlap

Herczegh János,

orvosdoktor és tanár, szül. 1678. jan. 31. Debreczenben, hol atyja H. András városi tanácsos volt; középiskoláit szülővárosában végezte, hol 1692. ápr. 15. tógás diák lett. Innét külföldi akadémiákra ment, hol a bölcseleti, mathematikai, physikai, főkép pedig az orvosi tudományokban képezte magát; 1703. júl. 25. Franekerában iratkozott be s szept. 13. orvosdoktorrá avatták; 1704-ben még a leideni egyetemen is tanult. Debreczen tanácsa visszahívta őt hazájába s 1704. máj. 7. a bölcselet tanítására alkalmazták a collegiumban. Meghalt 1713. ápr.

Munkái

1. Dissertatio philosophico-medica inauguralis de Lapide Herculeo, ejusque virtutibus in haemorrhagia narium. Franequerae, 1703.

2. Pestis per Regnum Hungariae an. 1709. et 1710. grassantis cura...

Kéziratban: Lineamenta Philosophiae rationalis in usum tironum elaborata; In Honore Posthumo, quem magno Nomini Cl. Martini T. Szilagyi, Professoris... Discipuli, prid. Non. Jan. detulerunt... (Ezen hat soros latin költeményt közli Weszprémi.)

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. Cent. II. P. I. 83., IV. 135. l.

Philosophiai Pályamunkák I. 1835. 55. l.

Történelmi Tár 1887. 197. l.