Kezdőlap

Herczel Manó,

orvosdoktor, szül. 1861. jul. 1. Szegeden; középiskoláit szülővárosában és Ujvidéken végezte; orvosi kiképzését a budapesti, bécsi, strassburgi s párisi egyetemeken nyerte, utóbbi helyen Trélat és Guyot korodáin mint stagiaire működött. 1884-ben orvosdoktorrá avatták. Ezután két évig Nothnagel bécsi belkorodáján gyakornok volt, később öt évig Czerny tanár heidelbergai egyetemi klinikáján mint tanársegéd működött. 1889. a heidelbergai egyetemen a sebészet magántanára lett; 1892. a székesfővárosi szent István kórháznak rendelő sebész főorvosa lett.

Több czikket írt a vese-, has-, bél-, gége- és idegsebészet köréből.

Pallas Nagy Lexikona IX. 98. l. (dr. Antal János).