Kezdőlap

Hevesi Lajos,

hirlapíró, szül. 1843. decz. 20. Hevesen; Pesten végezte a gymnasiumot, mire a bécsi egyetemen philologiai s orvostudományokat hallgatott; majd Pesten a hirlapírói pályára lépett és 1866-ban a Pester Lloyd szerkesztőségének tagja lett; résztvett a Borsszem Jankó megalapításában. 1875-ben Bécsbe költözött, a hol mint a Fremdenblatt egyik szerkesztője az udvari színházról tudosításokat és műkritikákat ír a lapba; munkatársa egyszersmind a Breslauer Zeitungnak.

Czikkei vannak még a Vasárnapi Ujságban (1864., 1872.), a Reformban (1870. 104., 105. sz. A párisi Katakombákban, 324. sat. sz. Olaszországi séták, 1872. 101. sz. San Marino), a Magyarország és a Nagyvilágban (1868. Vásárok világszerte, 1870. A fiakker, fővárosi életkép, 1871. Takács Miklós egy pesti háziúr), a Pesti Hirlapban (1881. 326. sz. Sacher Masochnál, egy kis visszaemlékezés), a Fővárosi Lapokban (1882. 301. sz. Látogatás Petrarcánál), a Pester Lloydban (1890. 32. sz. Ein Wiener Dichterheim, 1891. 18. sz. Friedrich Schmidt, 50. sz. Theophil Hansen, 75. sz. Stefan Schwarz, ein ungarischer Plastiker in Wien.)

Munkái:

1. A kereskedelmi levelezésnek kézikönyve. Elméleti és gyakorlati utmutatás. Pest, 1864.

2. Betrachtungen über die kirchliche Reform, mit besonderer Rücksicht auf das österreichische Konkordat von Dr. Stephan Toldy. Aus dem Ungarischen übersetzt. Pest, 1868. (2. kiadás. Pest, 1869.)

3. Sie sollen ihn nicht haben. Heiteres aus ernster Zeit. Leipzig, 1871.

4. Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfél világrészben. Történeti kutforrások alapján. Magyar népkönyv különös tekintettel a serdültebb ifjuságra. Pest. 1872. (Ism. Vasárnapi Ujság bő kivonatban. 2. kiadás hat képpel. Bpest, 1875., 3. kiadás. Bpest, 1879., 4. kiad. Bpest 1896. Németűl: Bpest, 1875. 2. kiadás. Bpest, 1879. Finnül: Helsingfors, 1875.)

5. Kalauz Felső Magyarország vasutain. Kézikönyv a Kárpátokat beutazók számára. Bpest. 1873. (Németűl. Bpest, 1873.)

6. Budapest és környéke. A fővárosi hatóság megbizásából. Hiteles adatok nyomán készült; uj térképpel és számos fametszettel. Bpest, 1873. (Ism. Pesti Napló 175. sz. Németűl. Bpest, 1873.)

7. Karczképek az ország fővárosából. Bpest, 1876.

8. Auf der Schneide. Ein Geschichtenbuch. Stuttgart, 1884. (Elbeszélések.)

9. Neues Geschichtenbuch. Bpest. 1885.

10. Auf der Sonnenseite. Ein Geschichtenbuch. Bpest, 1886.

11. Almanaccando. Bilder aus Italien. Bpest, 1888.

12. Buch der Laune. Neue Geschichten. Bpest, 1889. (Ism. Főv. Lapok 90. sz. és Pester Lloyd 65. sz. Silberstein.)

13. Ein englischer September. Heitere Fahrtben jenseits des Canals. Bpest, 1891.

14. Regenbogen. Sieben heitere Geschichten, illustrirt von Willy Schulz. Bpest, 1892.

15. Von Kalau bis Säckingen. Ein gemüthliches Kreuz und Quer. Bpest, 1893.

16. Mutter und Töchter. Lustspiel in 3 Aufzügen von Árpád Berczik, nach dem Ungarischen für das deutsche Volkstheater in Wien bearbeitet und mit einer biogr. Skizze versehen. Bpest, 1894.

17. Zerline Gabillon. Ein Künstlerleben. Bpest. 1894.

18. Glückliche Reisen. Bpest, 1895.

Kiadta a Kleine Leute cz. ifjusági folyóiratot 1871-74-ben, melynek első hét kötete egészen az ő tollából származik.

Családi neve Löwy.

Kertbeny, Magyar irodalom a világirodalomban. Bpest, 1876. 27., 28., 51. l.

Petrik Könyvészete.

Horváth Ignácz Könyvészete 1884-86., 1889.

Eisenberg, Ludwig, Das geistige Wien I. 208.

Hinrichs, Verzeichniss 1893. I. 54., 1894. II. 290.

Pallas Nagy Lexikona IX. 163. l.