Kezdőlap

Hintz György ifjabb,

vegyi doktor, gyógyszerész és vegytanár, előbbinek és Engel Polyxenának fia, szül. 1840. szept. 4. Kolozsvárt, hol középiskolai tanulmányait bevégezte. Minthogy családjának birtokában volt a nagyatyjától örökölt gyógyszertár, mely akkor is egyike volt a legtekintélyesebbeknek Kolozsvárt, a gyógyszerészi pályát választotta; egy pár évi gyakornokoskodás után Bécsbe ment, hol tanulmányait folytatta és 1863-ban doktori vizsgát tett, mire visszatért Kolozsvárra és átvette a gyógyszertárt. 1884. jan. 9-től az ottani egyetem magántanára, továbbá az általános magyarországi gyógyszerész-egylet 21. járásának igazgatója, a gyógyszerészgyakornokokat vizsgáló bizottság rendes tagja, a városi képviselő-testület tagja, közigazgatósági bizottsági tag, a kolozsvári zeneconservatorium elnöke, az evang. egyház főgondnoka, az Emke fiókjának pénztárnoka, az erdélyi gazdasági egylet főpénztárnoka, az osztrák-magyar bank és a kolozsvári kereskedelmi bank igazgató tanácsosa stb. Meghalt 1890. febr. 20. Kolozsvárt.

Czikkei a Gyógyszerészi Hetilapban (1871. A szunyal, morphium, mérgezés törvényszéki vegyelemzése, 1872. Az illatszerekről, Törvényszéki vegyelemezés villanyra, 1873. Szemelvények a gyógyszerészeti műtan köréből, Tisztázzuk az eszméket); a Kertész Gazdában (1872 Illatos növények és illatszerek); az Erdélyi Hiradóban (1889. 56. sz. A kolozsvári zeneconservatorium története 1819-1889.)

Kézirati munkája: Gyógyszerészi műtan. (Ezen jegyzetek közkézen a tanulók között is forogtak. E munkáját készült egészbe foglalva kiadni, de közbejött halála ebben megakadályozta.)

Gyógyszerészi Hetilap 1890. 10. sz.

Székely Miklós, Dr. Hincz György emlékezete. Bpest, 1890. és gyászjelentés.