Kezdőlap

Hofgref György,

nyomdász; Heltai Gáspár vele szövetkezve állította fel 1550-ben a legelső nyomdát Kolozsvárt; Heltai azonban szakított vele 1553-ban és saját neve alatt nyomatta könyveit; azonban 1554-ben egészen ráruházta a nyomda vezetését és ezen időtől fogva Hofgref 1558-ig önállóan és saját neve alatt működött. Későbbi életéről nincsen tudomásunk.

Nevét a Hofref-féle énekes könyv tette emlékezetessé. Ezen irodalmunkban előbb ismeretlen kótás énekgyüjtemény, mely csupa 1538 és 1552 között írt bibliai tárgyú költeményeket foglal magában, kis 4rétben Kolozsvárt nyomatott H.-nél; 1855-ben ismertette meg Toldy Ferencz (M. nyelv- és irodalom kézikönyve I. k. 1. l.) az akkor általa egyetlennek tartott csonka példányból a m. tudom. akadémia könyvtárában. Szabó Károly a szerzőségre nézve nem meri Toldy állítását elfogadni s inkább hiszi, hogy azt Heltai gyűjtötte össze; mindez addig kétséges marad, míg esetleg egy fölfedezett teljes példány a kérdést eldönti.

Nevét Hoffgrefnek is írják.

Toldy, M. Költészet Története. Pest, 1867. 165. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 163. l.

Szilády, Régi M. Költők Tára II., V. k.

M. Könyv-Szemle 1886. 169. l. (Erdélyi Pál.)