Kezdőlap

Hollósy Jusztinián,

bölcseleti doktor, szent Benedekrendi áldozópap és dömölki apát, a m. tudom. akadémia levelező tagja, szül. 1819. decz. 26. Nagyszombatban; középiskoláinak végeztével 1835. szept. 16. a benczések közé lépett és a theologiát Nagyszombatban végezte. 1843. október 8-án miséspappá szenteltetett föl. Tanár volt 1843-48. Győrött, 1848-1850. Pannonhalmán, 1850-62. Sopronban; alperjel és az apát titkára 1866-69. ugyanott; 1869-73. bakonybéli perjel; 1873-74. házfőnök és gymnasiumi igazgató Esztergomban; 1874 óta pedig dömölki (Kis-Czell) apát. A m. tudom. Akadémia 1863. jan. 13. választotta levelező tagjának.

Czikkei az István bácsi naptárában (1856. Szent Benedek fia s a pannonhegyi főmonostor); a m. tudom. Akadémia Értesítőjében (1864. A távcsövek történelmének vázlata. Székfoglaló); az Idők Tanujában (1866. Könyvismertetés); az esztergomi gymnasium Értesítőjében (1873. A földfejlődés jégkorszakának főokairól); az Uj M. Sionban (1874. A naprendszer égi testének legősiebb fejlődéséről); a Féjer Ipoly szerkesztette Győr-és Győrmegye leírásában (1874. Adatok Győrmegye földtani viszonyaihoz.)

Munkái:

1. Könnyen érthető alapelemei a természettannak alsó reál és gymnasiumok használatára. Schabus Jakab után németből ford. 183 fametszettel. Sopron, 1855. (Ism. M. Sajtó 144. sz. 2. kiadás. Sopron, 1856.)

2. Népszerű csillagászat. A m. tudom. Akadémia által a magyar hölgyek díjával koszorúzott pályamű. Pest. 1863.

3. Emlékbeszéd dr. Kruesz Krizosztom felett. Bpest, 1886. (Emlékbeszédek III. 10.)

Scriptores Ordinis S. Benedicti 195.

Szinnyei Könyvészete.

M. Könyvészet 1886.

Zelliger Alajos, Esztergom-Vármegyei Irók 68. l.

Akadémiai Értesítő 1893. 636. l.