Kezdőlap

Honthy László,

városi tisztviselő és hirlapíró, szül. 1838-ban Kis-Kun-Félegyházán (Pestm.); életének nagyobb részét a tanítói pályán töltötte; előbb Szentesen r. kath. tanító, utóbb Szombathelyen püspöki iskolai igazgató volt. A tanítói pályától élete utolsó éveiben megvált és városi levéltárnok lett KisKun-Félegyházán, hol 1885. decz. 16. meghalt.

Munkái:

1. Nevelési beszélyek. Pest, 1871. (Uj czímkiadás; Beszélyek neveléstani alapon cz. Bpest, 1879.)

2. A méter-rendszer (Az 1874. törvényczikk alapján). Általános használatra. Szombathely, 1875. (Előbb a Vasmegyei Lapokban 1874. 41-51. sz. Ism. u. ott 66. sz.)

Alapította és szerkesztette a Szentesi Lapokat 1871. júl. 9-től 1872. júl. 30-ig; a Figyelőt (2 száma), a Csongrádmegyei Közlönyt (Balázsovits Norberttel) 1876. nov. 5-től 23-ig (8 szám), mindkettőt Szentesen; a Félegyházai Lapokat 1878. júl. 14-től decz. 25-ig és ennek folytatását a Félegyháza és Vidékét 1879. jan. 1. től szept. 30-ig (a 23. számtól Kun-Félegyháza és Vidéke cz.)

Petrik Könyvészete.

Kiszlingstein Könyvészete.

Fővárosi Lapok 1885. 318. szám. (Nekr.) és fiának Honti Bélának szives közlése.