Kezdőlap

Horváth Árpád ifjabb,

orvosdoktor, H. Árpád egyetemi tanár és Petőfiné-Szendrey Julia fia, szül. 1855. júl. 18. Pesten; iskoláit is itt végezte s 1880-ban az egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet. Ő egyaránt otthonos volt a zenében és képzőmüvészetekben, mint a költészet birodalmában, melynek, különösen a. franczia s angol lyrának ritka alapos ismerője volt; élete utolsó éveiben is az ethnographiai munkákon kívül Hugo Victor és Longfellow voltak olvasmányai. 1881. febr. 4. oltárhoz vezette O'Egan Maryt, O'Egan James angol nyelvtanár leányát. Ez időben a budapesti telephon-hálózat alapításánál Puskás Ferencznek valódi jobb keze s titkára volt. A testi fáradalmak azonban megtörték erejét és H. idejében menekülve, a törteli községi orvosi állást foglalta el. Egyetlen gyermeke, Tibor születésekor (1882. febr. 21.) a fiatal nő tüdővészbe esett és a gyengéd férj feláldozta állását, hogy nejét maga ápolhassa; Görbersdorfba, majd Új-Tátrafüredre ment vele, de neje meghalt (1883. jún. 21.) Ezután hányódott-vetődött lelki küzdelmek közt; testi szenvedések, betegségek ellen morphium-befecskendéseket kezdett használni. Midőn 1885-ben megismerkedett jelenlegi özvegyével Greguss Gizellával (kivel egybekelt 1886. ápr. 7.), ismét a családalapítást tűzte ki élete czéljául. H. ellenszerrel próbált küzdeni a kárhozatos szenvedély ellen, cocaint használt, de már késő volt; 1887. febr. 3. este nejét a jelmezbálra felcziczomázta s ő maga sétálni ment; aztán a vadász-kürt szállóban hált, hol másnap reggel halva találták, két üvegcse morphiumot vett volt be.

Czikkei a Pesti Hirlapban (1881. 40., 41. sz. Boszorkányság és tudomány); a Budapesti Hirlapban (1882. 323. sz. A bor mint gyógyszer); a Képes Családi Lapokban (1883. Kettőtől szeretve.).

Munkája: A bright-kór. Dr. Wagner E. után ford. Bpest, 1885. (A magyar orvosi könyvkiadó társulat Könyvtára XLVII.)

Egyetértés 1887. 35. sz. (Nekr.)

Ország-Világ 1887. 7. sz.

Vasárnapi Ujság 1887. 7. sz.

Vass Bertalan, Horvát István életrajza. Bpest, 1895. 8. l. és gyászjelentés.