Kezdőlap

Horváth János,

orvosdoktor, szül. 1818. nov. Kecskeméten, hol középiskoláit végezte; orvosi tanulmányait a pesti egyetemen hallgatta s 1844-ben orvosdoktori oklevelet nyert. Ezután ismereteinek gyarapítása végett külföldre ment; huzamosabb ideig volt Bécsben a közkórházban; megfordult Párisban, hol az orvosi s egészségügyi viszonyokat tanulmányozta; végre Brüsselben és Drezdában nyert tapasztalataival visszatért szülővárosába, hol 40 évig mint gyakorló-orvos működött. Meghalt 1887. máj. 1. Kecskeméten.

Munkája: Orvosi értekezés az öröklött kórokról. Pest, 1844. (Latin czímmel is.)

Szerkesztette a Kecskeméti Lapokat 1880. jan. 4-től 1885. decz. 25-ig (Dékány Ráfaellel és Tassy Pállal.)

Szinnyei Könyvészete.

Kecskeméti Lapok 1887. 19. sz. és gyászjelentés.