Kezdőlap

Huet Albert,

cs. kir tanácsos az erdélyi kamaránál, a szászok grófja és királybiró Nagyszebenben. H. György szász gróf és Armbruster Borbála fia, szül. 1537. febr. (Hornung) 2. Nagy-Szebenben; tanult szülővárosában és Bécsben, hol a császári udvarnál (V. Károly, Ferdinand, Miksa és Rudolf környezetében mint udvari ember, katona sat.) szolgált 1574-ig, midőn hazájába visszatért. 1577-ben tanácsos lett a városnál és csakhamar a szászok grófja és királybiró. Báthori Zsigmond különösen szerette, mert vele az államügyekről olaszúl társaloghatott. 1582. decz. 30. Lengyelországba utazott Báthori Istvánhoz, hogy a szászok jogainak megerősítését eszközölje. Az 1591. jún. 10. gyulafehérvári országgyűlésen védelmezte a szászok jogait és szabadságait. 1592-ben könyvtárt alapított a nagyszebeni iskola számára s új rendszabályokat léptetett életbe a tanárok és tanulók számára. 1594-ben jelen volt a kolozsvári országgyűlésen. Meghalt 1607. ápr. 23.

Munkái:

1. Oratio de origine et meritis Saxonum anno 1591. d. 10. Julii Albae Juliae recitata coram Ill. Principe Sigismundo Báthori... et Gener. ac Magn. d. Volfgango Kovaczioczii Cancellario et Consiliario, qui et finita oratione atque propositione Libellorum supplicum et querelarum, diserte ad omnia nomine Ill. Principis respondit, annuente Principe, Astantibus quoque Petro Litterato.. D. Stephano Josika, Stephano Bodoni... (Eredeti latin szövege Seivert, Nachrichten 190-224. l. 1785. jelent meg; előbb német fordításban volt csak ismeretes: Miles, Siebenb. Würgengel 152-163. l.)

2. Schola est Seminarium Reipublicae. Oratio publice habita anno 1602. d. 29. Martii in Gymnasio Cibiniensi academico...

3. Anno Domini 1588. Medurischer Landtagsprozess beschrieben zum Theil an die gesammte Teutsche Herren Mit Brüder, so causa pestis nicht auf Mediasch zu kommen befreyet gewest, sondern zu Buss im Mediascher Stuhl ad partem gewartet, zum Theil auch Gedächtniss halber continuirt und mit jeglichem fleissigen Aufmerken bescbrieben und vollendet per A. H. I. R. (Kurz, A., Nachlese auf dem Felde der ungarischen und siebenb. Geschichte. Kronstadt, 1840. 123-150. l., bevezetéssel és utószóval a kiadótól.)

4. Ein Bericht... an den damaligen Fürsten Sigismund Báthori vom J. 1593. (Archiv. Hermannstadt. 1845. II. 483-488. l. magyarúl.)

Kéziratban: Oratiuncula recitata 1601. die 30. Martii Claudiopoli coram Sigismundo Bathoreo Principe Transylvaniae et Consiliariis suis.

Nevét Huett-nek írta; Trausch latin «Pileus» és magyar «Sűvegh» nevét is közli, de hogy ezen nevek használtattak-e valahol, nem írja.

Szindarabot is írtak életéről és koráról: Albert Huet oder drei Bilder aus Siebenbürgens Vorzeit. Historisch-romantisches Nationalschauspiel in 3 Abtheilungen von Josef Kurt und Rarl Haffner; mit einer gemüthlichen Scene im sächsischen Volksdialekt ausgestattet.

Horányi, Memoria Hungarorum II. 192. l. (Neve Hutterus Albertnek irva.)

Seivert, Johann, Von den Grafen der sächsischen Nation im Grosafürstenthum Siebenbürgen. (Ungr. Magazin III. 1783. 147-157.)

Schaser, J. G., Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Albert Huet... (Transilvania II. 1833. 97-165. l.)

Transsilvania, 1843. 50. sz. (Bruchstücke aus Huets Privatleben, gefunden in einem alten Buche aus der Armbrusterischen Büchersammlung.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 223. l.