Kezdőlap

Issekutz Győző (Viktor)

jogi doktor, országgyűlési képviselő; szül. 1857. aug. 15. Erzsébetvároson (Kis-Küküllőm.); itt végezte az alsó gymnasiumi tanulmányait; a felső osztályokat a marosvásárhelyi ev. ref. collegiumban és Nagy-Szebenben végezte. A jogtudományi doktori oklevelet elnyervén, atyjának, I. Antalnak ügyvédi irodájába lépett; 1882-ben az ügyvédi vizsgát letette s ezóta szülővárosában mint ügyvéd működött. 1887-ben megalakította az erzsébetvárosi takarékpénztár részvénytársaságot és ez idő óta annak vezérigazgatója. 1888-ban a szent Istvánról nevezett Ferencz-rendi szerzet tartomány confrateri okmánynyal kitüntette s egyúttal a kath. egyházközség főgondnokává megválasztotta. Az Emke erzsébetvárosi fiókjának titkárja. Kis Küküllőmegye törvényhatósága és Erzsébetváros képviselőtestületének virilis tagja. Tiszteletbeli megyei főügyész és a közigazatási bizottság helyettes ügyésze, a megye állandó választmányának tagja. Az 1892. képviselőválasztáskor nemzetipárti programmal megválasztott országgyűlési képviselőnek.

Képviselőházi beszédei a Naplóban vannak.

Czikkei a Jogtudományi Közlönyben (1882. Hivatalból megsemmisíthető-e az árverés?, 1886. A bűnvádi eljárásról Erdélyben, 1888. A Pribil-esethez). Pénzügyi s közjogi czikkei a Nemzeti Ujságban, a Magyarországban és a Budapester Tagblattban jelentek meg.

Sturm, Országgyűlési Almanach. pest, 1892. 241. l